วิจัยเสียงกังหันลมอาจสงผลต่อคุณภาพชีวิต 0


สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกเช่นเคยนะคะ 
😀 
😀
มีใครรู้จักกังหันลมมั้ยคะ 🤔🤔 ทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียกันทั้งนั้น กังหันลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ถึงจะมีประโยชน์แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้คน กังหันลมกำลังส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวนาบางแห่งที่อาศัยอยู่ใกล้กังหันลม ผลวิจัยล่าสุดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้คนซึ่งมองเห็นกังหันลมจากบ้านของตนเองจะเกิดความรำคาญเพิ่มขึ้น เพราะกังหันลมอาจติดตั้งในที่ที่ผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ไม่ใช่การทดลองแบบควบคุมเพื่อพิสูจน์ว่า การอยู่ใกล้กับกังหันลมมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร ที่สำคัญคือนักวิจัยยังขาดข้อมูลเสียงจริง รวมทั้งยังใช้แบบจำลองของกังหันลมในการวิจัย…
วันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะ 
🙂 
🙂
————————————————————————————
————————————————————————————
ขอขอบคุณสาระดีๆ จาก 
https://www.thairath.co.th/ ด้วยค่ะ
————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise
————————————————————————————
————————————————————————————

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube#ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง#รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource#BuildingAcoustics #เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง#บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN#NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic#เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง#Measurement #Microphone #NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

เสียงสูงเสียงต่ำ 0

สวัสดีค่ะ วันนี้บริษัทจีโอนอยซ์ มีสาระดีๆ มาให้ทุกท่านได้อ่านอีกเช่นเคยนะคะ 
😀 
😀
เข้าหน้าฝนแล้ว อากาศก็หนาวขึ้น อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
<3
วันจันทร์ค่อยมาพบกันใหม่นะคะ 
🙂
————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise
————————————————————————————
————————————————————————————

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics#เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ#Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork#Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate#หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone#NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียงโดยโปรแกรม SoundPLAN 0

การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียงโดยโปรแกรม SoundPLAN ในการ Import map จาก Google Earth นอกจากนั้นเรายังได้ค่าความสูง Terrain ของแผนที่มาด้วย
ในวิธีการแสดงถึงการคำนวณ DGM เพื่อให้ได้พื้นผิวความสูง แสดงผลในรูปแบบ 3D
————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise
————————————————————————————
————————————————————————————

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics#เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ#Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork#Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate#หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone#NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง 0

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง
กณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่
เป็นอันตราย 
ก.กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตร
ฐานของระดับเสียงในสถานประก
อบการ ต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ
1.ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไ
ม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2.ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3.ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4.นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานใน
ที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้ 
ข.องค์การอนามัยโลกได้กำหนด
ว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่
า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์
การทำงานในที่มีเสียงดังเกิ
น 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ดัง
นี้
1.ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้
ยินทั้งแบบ ชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้
2.ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3.ผลเสียต่อประสิทธิภาพการท
ำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสียสมาธิ เป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงา
นอีกด้วย


ขอขอบคุณสาระดีๆจาก

https://www.deqp.go.th/ ด้วยค่ะ

การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง 0การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง
ควบคุมที่แหล่งกำเนิด
– การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีการทำงานที
่เงียบ
– การเลือกใช้อุกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดั
งน้อยกว่าเช่น การใช้เครื่องปั๊มโลหะ ที่เป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช้ระบบกล
– การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่
ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง
– การจัดหาที่ปิดล้อมเครื่องจ
ักร โดยนำวัสดุดูดซับเสียงมาบุล
งในโครงสร้าง ที่จะใช้ครอบหรือ ปิดล้อมเครื่องจักร
– การติดตั้งเครื่องจักรให้วา
งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการสั
่นสะเทือนของเครื่องจักร และการ
ใช้อุปกรณ์กันสะเทือนจะช่วย
ลดเสียงได้
การควบคุมที่ทางผ่านของเสีย

– เพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่อ
งจักร และผู้รับเสียง ทำให้มีผลต่อระดับเสียง โดยระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็นสอง
เท่า
– การทำห้อง หรือกำแพงกั้นทางเดินของเสี
ยง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง หรือดูดซับเสียงที่ สัมพันธ์กับความถี่ของเสียง
– การปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีใบ
ดกบริเวณริมรั้ว ช่วยในการลดเสียงได้
การควบคุมการรับเสียงที่ผู้
ฟัง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบคือ
– ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสี
ยงได 20-40 เดซิเบลเอ 
– ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถ
ลดระดับความดังของ เสียงได้ 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียง
ของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มี
เสียงดัง เกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง


ขอขอบคุณสาระดีๆจาก

https://www.deqp.go.th/ ด้วยค่ะ