MITS เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB 0

เป็นเครื่องกัดแผงวงจร PCB (Print Circuit Board) ใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนภาควิชาไฟฟ้าและภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานผลิตแผงวงจรเพื่อการศึกษาในหน่วยงานหรืองานกัดปริ้นวงจรทั่วไป…

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับปรึกษาปัญหาการควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง เครื่องวัดเสียง และอื่นๆอีกมากมาย หากสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับด้านเสียง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 555/147 , 555/148 หมู่บ้าน บี อเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร.02-003-5904,081-964-1982 
แฟกซ์ 02-003-3057 
Add line id: @geonoise Scan QR Code จากรูปด้านล่างได้เลยค่ะ

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่

https://www.geonoise.co.th

https://www.geonoise.com

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics#เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน 
#โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm#SoundPLAN #NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง#Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone #NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร


https://www.geonoise.co.th

คอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน) 13:00 – 17:00 น. ครั้งที่3/2019 0

เนื่องจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดคอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
คอร์สอบรมเสียงจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวัดและการใช้เครื่องมือสำหรับเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทที่ปรึกษาในงานอคูสติกส์ หรือผู้สนใจทั่วไป- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise)- การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) – เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration)- กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard)

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th


การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบที่2 ครั้งที่2 0เนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการจัดอบรม การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบที่2 ครั้งที่2 เวลา 09:00 – 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
หัวข้อการฝึกอบรม – Basic noise- การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database- การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point- การแสดงผลในรูปแบบ Graphics- Workshop
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง(รับจำนวนจำกัด)
สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องฝึกอบรมชั้น.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบที่1 ครั้งที่2 0

เนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ทางบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการจัดอบรม การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบที่1 ครั้งที่2 เวลา 09:00 – 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
หัวข้อการฝึกอบรม – Basic noise- การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database- การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point- การแสดงผลในรูปแบบ Graphics- Workshop
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง(รับจำนวนจำกัด)
สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องฝึกอบรมชั้น.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

OMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

การคำนวณค่าเดซิเบล (dB) 0

สวัสดีค่ะ วันนี้บริษัท Geonoise มีสาระดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ : )

เมื่อการคำนวณค่า dB และ การคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่สามารถใช้หาผลลัพธ์ร่วมกันได นั่นก็อธิบายได้ว่า 60+60 ≠ 120
.
Free Basic Noise Calculation Online!!!
เมื่อการคำนวนค่า dB และ การคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่สามารถใช้หาผลลัพธ์ร่วมกันได้ ทาง Geonoise จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราควรจะมีโปรแกรมที่ให้การคำนวนเสียงที่ง่ายต่อผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้นเราจึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อการคำนวณเสียงรบกวนแบบอัตโนมัติขึ้นมา ซึ่งสามารถหาได้ทั้งค่า เดซิเบล, ค่า NR, และ ค่าของเวลาการสะท้อนกลับของเสียง

และวันนี้ทางบริษัท Geonoise ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและอ่านจนจบนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดนี้นะคะ สำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวก่อนค่ะ!! 
————————————————————————————

TH version: http://www.geonoise.co.th/เครื่องคำนวณ
ค่า-db-nr-เวลากา/

EN version: http://www.geonoise.com/free-noise-calculations-online-for…/

————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904 , 081-9641982
Line : @geonoise หรือสามารถ Scan QR Code จากรูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ
————————————————————————————
————————————————————————————
#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube#ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง#รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource#BuildingAcoustics #เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง#บริการสอบเทียบ
#Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork#Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น#Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #Measurement #Microphone#NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร