แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์)

ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารออฟฟิศ หรือคอนโดฯที่อยู่อาศัย มักโดนแก้ไขภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แท้จริงแล้ว อะคูสติกห้องควรถูกคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย พวกเรา จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) – Geonoise Asia มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรม พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและอะคูสติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉนวนกันเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวนระบบผนังของอาคาร เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ฯลฯ เกี่ยวกับ Geonoise (Thailand)

แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) Read More »