ผนังของคุณสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC​

ผนังของคุณ สามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC แบบ Field Sound Transmission Class measurement นอกเหนือจากการทดสอบค่า STC ของผนังที่ทำในห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยใช้การทดสอบตามาตรฐาน ASTM E90 หรือ ISO 140 หรือสร้าง Mock up test นั้น ทางเรายังสามารถให้บริการทดสอบค่าทาง Acoustics แบบ Onsite สำหรับห้องที่มีการสร้างตกแต่งเรียบร้อยแล้ว โดยที่เรียกว่าการทดสอบในรูปแบบของ Field STC ตามมาตรฐาน ASTM E336 หรือ ISO 140-4 ซึ่งโดยปกติแล้วค่าการทดสอบในรูปแบบของ Field STC นั้นผลลัพของการป้องกันเสียงที่ได้จะมีค่าออกมาน้อยกว่าผลของค่า STC ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากว่าการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการนั้นมีการตัดปัจจัยที่ทำให้เกิด Flanking transmission หรือที่เรียกว่าเสียงขนาบข้างออกทั้งหมด ซึ่งจะต่างกับสถานที่ที่ทำการติดตั้งจริงๆที่ยังมีปัจจัยของ Flanking transmission อยู่ ภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการและห้องที่ทำการติดตั้งทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัท จีโอนอยซ์ […]

ผนังของคุณสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC​ Read More »