การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร ในงานให้คำปรึกษาของ Acoustics consult คือการแนะนำแนวทาง เกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในด้านเสียงและสั่นสะเทือนที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ลงตัว โดยรวมถึงแนวทางในการควบคุมเสียงและสั่นสะเทือนให้อยู่ในข้อกำหนดกฎหมายและความสบาย ซึ่งในศาสตร์ของ Acoustics ส่วนใหญ่จะมีรากฐานมาจากหลักการทางฟิสิกส์ และใช้กระบวนการทางหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยปรุงแต่งให้เหมะสมตามหลักวิชาการ ข้อดีของการที่มีการใช้ที่ปรึกษาด้าน อะคูสติกส์ การที่มี Acoustics consult ในโครงการมีข้อดีอยู่หลายประการเช่น : ได้รับการแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการระบุถึงปัญหาจนถึงการแก้ไขที่ถูกจุด ประหยัดงบประมาณ คือในการที่เราได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางเสียงรบกวน หรือเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งดีกว่าการที่ต้องไปลองผิดลองถูกในสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดผล โดยเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ลดข้อร้องเรียน และสามารถดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย ช่วยให้โครงการหรือกิจการดำเนินการไปได้อย่างราบลื่นและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากปราศจากการรบกวนจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์ และได้คุณภาพของเสียงในแบบที่เหมาะสมกับการใช้สอยของพื้นที่ ในการให้คำปรึกษาในด้านอะคูสติกส์มีประเภทใดบ้าง เนื่องจากศาสตร์ของ Acoustics ที่มีรากฐานมาจากฟิสิกส์ และในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้งานเพื่อบรรลุผลจำเป็นต้องใช้ศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง และนอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับในกลุ่มสมาคมอะคูสติกส์ในระดับนานาชาติ และโดยส่วนใหญ่งาน Acoustics consult ที่พบเจอบ่อยๆในบ้านเราจะแบ่งออกในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ – Environmental Acoustics งานด้านเสียงในสิ่งแวดล้อม เสียงรบกวนจากการดำเนินการของสถานประกอบกิจการ หรือการดำเนินการต่างๆที่ก่อให้เกิด emission รวมถึงความสั่นสะเทือนด้วยเช่นกัน – Building Acoustics […]

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร Read More »

ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร

ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร ระบบติดตามเฝ้าระวังเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหาย Rotor RM-IOT-B ระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรหมุนโดยใช้ Vibration sensor แบบไร้สายและใช้พลังงานแบตเตอรี่ สั่งการแบบ Rule-based ตั้งค่าระบบแจ้งเตือนได้ AI วิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เชื่อมต่อกับแอพผ่านโทรศัพท์มือถือ กำจัดจุดอ่อนด้วย RM-IoT-B เครื่องจักรเข้าถึงยาก ตำแหน่งของเครื่องจักร เช่น ตำแหน่งเหนือศีรษะหรือกระจัดกระจายกันอยู่นั้น ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ยาก ความปลอดภัยของพนักงาน พนักงานคือส่วนสำคัญขององค์กร การเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่มีความอันตราย เช่น พื้นที่อุณหภูมิสูง หรือ มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อการบริหารการสำรองชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง การเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาด้วยกำลังคนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง การวิเคราะห์ผลยังขึ้นอยู่กับความชำนาญของบุคคล การใช้เครื่องจักรจึงเสถียรและตั้งค่าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ฟีเจอร์สำคัญของ RM-IoT-B เริ่มต้นใช้งานง่าย ภายใน 1 ชั่วโมง ผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ไร้ข้อจำกัด สามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรที่มีส่วนหมุน(โรเตอร์)ทุกประเภท และเพิ่มจำนวนได้ตามต้องการ ติดตั้งรวดเร็ว ติดตั้งอุปกรณ์กว่า 100 จุดได้ภายใน 3 วัน ลดต้นทุน ทำงานแบบไร้สาย ไม่จำเป็นต้องวางระบบสายสัญญาณอีกต่อไป การใช้งานระบบ

ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร Read More »