ห้องเก็บเสียง

ห้องเก็บเสียง Blog

ในบล็อกคำแนะนำด้านเสียงสำหรับโซลูชันด้านเสียง เรานำเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาด้านเสียงโดยทั่วไปและหารือเกี่ยวกับการควบคุมเสียงและเสียง

ห้องเก็บเสียง ต้องขอขอบคุณ จีโอนอยซ์ ที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดทำบล็อกเสียงนี้

เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า
เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า
Transformer noise เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าในวิถีชีวิตของคนเมืองที่พื้นที่ใช้สอยมีจำกัด ทำให้เรามีความใกล้ชิดกับหม้อแปลงไฟฟ้ามากขึ้น อันเนื่องมาจากในบางอาคารอาจจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในอาคาร หรือที่พักอาศัยของท่านอาจจะไปอยู่ใกล้กับหม้อแปลงบนเสาไฟฟ้า และอาจจะได้ยิน เสียงฮัม อยู่ตลอดเวลา อาจจะเสียงไม่ได้ดังมาก ...
สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย
สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย
ปัญหามลพิษทางเสียง ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ เราเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลในด้านการให้คำปรึกษาลดเสียงรบกวนในทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งฝ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง และผู้ประกอบการที่สร้างเสียงดังติดต่อเข้ามาหาเราในงานบริการที่ปรึกษาช่วยในการลดเสียงดัง ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาหาเรา คือ มั่นใจได้แน่นอนว่าท่านมาถูกทางและเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดตามหลักวิศวกรรมตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากก็คือยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังได้รับผลกระทบและเกิดการร้องเรียน จากรายงานเรื่องร้องทุกข์ในไตรมาสที่ 1 ...
การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร
การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร
การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร ในงานให้คำปรึกษาของ Acoustics consult คือการแนะนำแนวทาง เกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในด้านเสียงและสั่นสะเทือนที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ลงตัว โดยรวมถึงแนวทางในการควบคุมเสียงและสั่นสะเทือนให้อยู่ในข้อกำหนดกฎหมายและความสบาย ซึ่งในศาสตร์ของ ...
ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร
ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร
ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร ระบบติดตามเฝ้าระวังเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหาย Rotor RM-IOT-B ระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรหมุนโดยใช้ Vibration sensor แบบไร้สายและใช้พลังงานแบตเตอรี่ สั่งการแบบ Rule-based ...
Accelerometer calibration
Accelerometer calibration
Accelerometer calibration and mounting effect Transducer คือ อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการจำแนกหน้าที่หรือระบุการรับสัญญาณ เราอาจจะเรียกว่า ...
การดูดซับเสียงคืออะไร
การดูดซับเสียงคืออะไร
การดูดซับเสียง การดูดซึมหมายถึงกระบวนการที่วัสดุ โครงสร้าง หรือวัตถุเข้ามา พลังงาน เมื่อไรที่ คลื่น ตรงข้ามกับ การสะท้อน  พลังงาน ...