Acoustic

ซาวด์สเคป คืออะไร

ซาวด์สเคป หรือ ทัศนียภาพทางเสียง หมายถึงการสร้างการรับรู้ ความรู้สึกของสถานที่หรือสภาพแวดล้อมผ่านเสียงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นั้น อันที่จริงมันคือเรื่องที่กว้างมากๆ ซึ่งรวมไปถึงเสียงใต้น้ำที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เสียงในบรรยากาศ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก นกร้อง ลมพัด หรือเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงการจรจร เสียงจากการก่อสร้าง เสียงมหรสพ เสียงดนตรี Pop ในย่าน community และเสียงดนตรีรถแห่ในพื้นที่ต่างจังหวัด การสร้าง SoundScape นั้นสามารถออกแบบได้ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างผังเมือง ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงศิลปะ การท่องเที่ยว การพักผ่อน หรือแม้แต่ใช้เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยการใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคหรือลดความเครียดและความเจ็บป่วยในผู้ป่วย นอกจากนั้นการศึกษาเรื่อง Soundscape อาจจะให้ความสนใจในการวิเคราะห์ว่าเสียงที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่นั้นๆ และวิเคราะห์ว่าเสียงเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์อาจเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเสียงการรับรู้การได้ยินที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีอยู่ การวิเคราะห์เสียงจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อเราให้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความจอแจมาทั้งชีวิตไปอาศัยอยู่ในชุมชนแถบชนบท เขาจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าผิดแปลกไปจากเดิม เช่นเสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงรถกับข้าวในตอนสายๆ และเสียงตามสายจากประกาศผู้ใหญ่บ้าน หรือในทางกลับกันใหัคนที่ใช้ชีวิตในชนบทไปอาศัยในย่านชุมชนเมือง เค้าก็จะได้รับความรู้สึกผิดแปลกไปเช่นกัน ภาพของเสียงในชุมชนเมือง การศึกษาเรื่อง Soundscape นั้นหากว่าเราได้มีการเก็บข้อมูลที่มากพอ เราจะสามารถเห็นได้ถึง Time line […]

ซาวด์สเคป คืออะไร Read More »

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour

ทำไมต้องทำ แผนที่เสียง, Noise contour, Noise mapping ในงานในด้านอาชีวอนามัย เกี่ยวกับเสียงในการประกอบอาชีพ หรืองานด้านสุขศาสตร์ควบคุม หรืองานด้านมลพิษทางเสียง การทำ Noise contour มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการด้านเสียงรบกวน และในปัจจุบันการทำ Noise contour ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่ามี Software ที่ออกแบบมาสำหรับงานเสียงโดยเฉพาะอย่าง SoundPLAN manda ผู้พัฒนา Software ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเสียงมากนานกว่า 30 ปี และนอกจากทำ Noise contour ยังสามารถประเมินค่าระดับการรับสัมผัสเสียงสะสม Noise Dose  และคำนวณค่า TWA ที่ Exchange rate 3 ที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานที่ต้องมีการทำ Noise contour มีดังนี้ ดำเนินการตามมาตรการ EHIA เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Noise contour ตามโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour Read More »

RION Co., Ltd. ประเทศไทยสำนักงานตัวแทนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สานักงานตัวแทนประเทศไทย RION Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นในเขตสายไหม กรุงเทพฯ สถานประกอบการนี้จะช่วยให้เราให้การสนับสนุนกับลูกค้าชาวไทยได้อย่างละเอียดและรวดเร็วยิ่งขึ้น หากคุณมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับเสียงหรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือน โปรดติดต่อเรา ที่อยู่ 6/54-56 ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 แหล่งที่มา: https://rion-asean.com/th/news/thai_office.html

RION Co., Ltd. ประเทศไทยสำนักงานตัวแทนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว Read More »

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN https://www.youtube.com/watch?v=xm9cWjQHIbM Geonoise ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาปัญหาด้านเสียงและอะคูสติก ภูมิใจนำเสนอซอฟต์แวร์ SoundPLAN ที่ทางเราได้ใช้เพื่อการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวนมามากกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เส้นเสียง การคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจำลองการเลี้ยวเบนของอนุภาคคลื่นเสียง การจำลองโมเดลอะคูสติกของห้อง การจำลองเสียงรบกวนจากเครื่องบิน,ยานพาหนะหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสร้างได้ด้วยซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ SoundPLAN ยังพัฒนาและอัปเดตเพื่อให้รองรับกับกฎหมายและมาตรฐานสากลอยู่เสมอ แหล่งที่มา: https://www.geonoise.co.th/ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางคณ/

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN Read More »

แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์)

ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารออฟฟิศ หรือคอนโดฯที่อยู่อาศัย มักโดนแก้ไขภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แท้จริงแล้ว อะคูสติกห้องควรถูกคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย พวกเรา จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) – Geonoise Asia มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรม พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและอะคูสติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉนวนกันเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวนระบบผนังของอาคาร เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ฯลฯ เกี่ยวกับ Geonoise (Thailand)

แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) Read More »

สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย

ปัญหามลพิษทางเสียง ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ เราเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลในด้านการให้คำปรึกษาลดเสียงรบกวนในทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งฝ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง และผู้ประกอบการที่สร้างเสียงดังติดต่อเข้ามาหาเราในงานบริการที่ปรึกษาช่วยในการลดเสียงดัง ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาหาเรา คือ มั่นใจได้แน่นอนว่าท่านมาถูกทางและเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดตามหลักวิศวกรรมตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากก็คือยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังได้รับผลกระทบและเกิดการร้องเรียน   จากรายงานเรื่องร้องทุกข์ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยศูนย์บริการประชาชน (ศบช.) ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ประเภทเรื่องเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน โดยมีกรณีร้องเรียนมากถึง 1,576 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และ ชลบุรี โดยกรณีร้องเรียนไม่ได้เกิดจากปัญหาเสียงดังจากสถานบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีการร้องเรียนเสียงรบกวนจากสถานประกอบการณ์อีกด้วย นอกจากนี้พบว่าจำนวนประเด็นร้องทุกข์จากเสียงและความสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ถึง 71.12% แหล่งที่มา: https://www.geonoise.co.th/2023/08/13/สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย/

สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย Read More »

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร ในงานให้คำปรึกษาของ Acoustics consult คือการแนะนำแนวทาง เกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในด้านเสียงและสั่นสะเทือนที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ลงตัว โดยรวมถึงแนวทางในการควบคุมเสียงและสั่นสะเทือนให้อยู่ในข้อกำหนดกฎหมายและความสบาย ซึ่งในศาสตร์ของ Acoustics ส่วนใหญ่จะมีรากฐานมาจากหลักการทางฟิสิกส์ และใช้กระบวนการทางหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยปรุงแต่งให้เหมะสมตามหลักวิชาการ ข้อดีของการที่มีการใช้ที่ปรึกษาด้าน อะคูสติกส์ การที่มี Acoustics consult ในโครงการมีข้อดีอยู่หลายประการเช่น : ได้รับการแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการระบุถึงปัญหาจนถึงการแก้ไขที่ถูกจุด ประหยัดงบประมาณ คือในการที่เราได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางเสียงรบกวน หรือเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งดีกว่าการที่ต้องไปลองผิดลองถูกในสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดผล โดยเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ลดข้อร้องเรียน และสามารถดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย ช่วยให้โครงการหรือกิจการดำเนินการไปได้อย่างราบลื่นและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากปราศจากการรบกวนจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์ และได้คุณภาพของเสียงในแบบที่เหมาะสมกับการใช้สอยของพื้นที่ ในการให้คำปรึกษาในด้านอะคูสติกส์มีประเภทใดบ้าง เนื่องจากศาสตร์ของ Acoustics ที่มีรากฐานมาจากฟิสิกส์ และในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้งานเพื่อบรรลุผลจำเป็นต้องใช้ศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง และนอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับในกลุ่มสมาคมอะคูสติกส์ในระดับนานาชาติ และโดยส่วนใหญ่งาน Acoustics consult ที่พบเจอบ่อยๆในบ้านเราจะแบ่งออกในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ – Environmental Acoustics งานด้านเสียงในสิ่งแวดล้อม เสียงรบกวนจากการดำเนินการของสถานประกอบกิจการ หรือการดำเนินการต่างๆที่ก่อให้เกิด emission รวมถึงความสั่นสะเทือนด้วยเช่นกัน – Building Acoustics

การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร Read More »

Accelerometer calibration

Accelerometer calibration and mounting effect Transducer คือ อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการจำแนกหน้าที่หรือระบุการรับสัญญาณ เราอาจจะเรียกว่า Sensor ซึ่ง Transducer ที่นิยมแพร่หลายสำหรับใช้วัดค่า Vibration อย่างนึงก็คือ Accelerometer ซึ่งมีส่วนประกอบ ตามภาพ วิธีการติดตั้งหัววัด Transducer กับอุปกรณ์ เป็นอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลลัพธ์ในการวัดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งวัสดุในการ Mounting แต่ละประเภท จะมีการตอบสนองความถี่ หรือทำให้เกิด Resonance ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างการ Mounting Sensor ในแบบต่างๆ ดังนั้นในการเลือกการ Mounting ที่เหมาะสม จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการวัดได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อระหว่าง Sensor กับวัตถุที่ต้องการทำการทดสอบ และพื้นผิวจะต้องเป็นพื้นผิวที่เรียบที่สุด ไม่ควรจะมีความยืดหยุ่นระหว่าง Sensor และผิวทดสอบ ในกรณีที่ต้องใช้วิธีการ Mounting แบบ Handheld ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการวัดในลักษณะที่เป็น Vibration survey หรือควรจะเลือกช่วงการใช้งานหรือใช้ Filter ที่ไม่เกิน

Accelerometer calibration Read More »

อะคูสติกในสถานพยาบาล

ความสำคัญของอะคูสติกในสถานพยาบาล อะคูสติกในสถานพยาบาล ความสำคัญของอะคูสติกในสถานพยาบาล เสียงรบกวนในลักษณะการดูแลสุขภาพมีผลต่อผู้ป่วย, ผู้ดูแล, และผู้มาเยี่ยม การรบกวนการนอนหลับ และความดันเลือดสูง ทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นในผู้ป่วย, ในผู้ดูแลบางคน, ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความเหนื่อยหน่ายเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเสียงที่ไม่ดี มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงออกมาเป็นเสียงรบกวนในแง่ลบต่อผู้ป่วยทางสรีรวิทยา หรือต่อสุขภาพนั้นเอง ยกตัวอย่างในกรณีศึกษา ผู้ป่วยท่านหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานขึ้นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีเสียงรบกวนระดับสูงเนื่องจากการก่อสร้าง และอีกหนึ่งตัวอย่างที่พบเจอได้เมื่อระดับเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นกว่า 60 dBA  ผู้ป่วยจากการผ่าตัดจะมีการใช้ยามากขึ้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย สภาพแวดล้อมทางเสียงที่ไม่ดีสามารถมีผลกระทบต่อการรับรู้ความเป็นส่วนตัว, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย และ การรักษาความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา โดยทั่วไปผู้ป่วยพอใจมากขึ้นกับการดูแลของเจ้าหน้าที่เมื่ออยู่ภายใต้การดูแลในสภาพแวดล้อมเสียงที่ดี เสียงรบกวนยังคงมีผลที่ตามมาสำหรับผู้ดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุในการกำเนิดความเครียดให้กับผู้ดูแล เหล่าพนักงานในโรงพยาบาล และอาจรบกวนความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเครียดที่เกิดจากเสียงนั้นเกี่ยวข้องกับความเครียด และการรบกวนในเหล่าพยาบาล ในขณะที่การศึกษาอื่น ๆ พบว่ากรณีส่วนใหญ่ เสียงรบกวนไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของวิสัญญีแพทย์ และศัลยแพทย์แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ตรวจสอบพบว่าเมื่อเสียงที่มากกว่า 77 dBA การสื่อสารด้วยคำพูดที่เป้นไปได้จะเพิ่มขึ้นเสียงของคนเดียว และในเวลาเดียวกัน การสื่อสารด้วยคำพูดจะลดลงถึง 23 เปอร์เซ็นต์   ประเด็นหลักของอะคูสติกที่ต้องการดูแลในโรงพยาบาล ประเด็นหลักที่ต้องการให้ความสนใจในสถานพยาบาลมีดังนี้ : ระดับเสียงรบกวน

อะคูสติกในสถานพยาบาล Read More »