ทดสอบค่าของเสียง

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง Sound Transmission Class (STC)

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง Sound Transmission Class (STC)

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง ค่า STC ตามมาตรฐาน ASTM E90 หรือ ค่า Rw ตามมาตรฐาน ISO10140-2 หรือเรียกว่า Airborne sound transmission โดยวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ จะทำได้โดยการนำวัสดุเข้ามาติดตั้งในห้องปฏิบัติการ เช่น ผนัง กำแพงกันเสียง ประตู หน้าต่าง พาร์ติชั่นอื่นๆ ที่ต้องการทดสอบว่ามีความสามารถในการป้องกันเสียงส่งผ่านได้เท่าไหร่ การทดสอบจะติดตั้งวัสดุระหว่างห้องสะท้อนเสียง Reverberation chamber ที่ถูกออกแบบมาให้สร้าง Random sound field โดยสมบูรณ์แบบ ทั้งห้องส่งสัญญาณเสียง และห้องรับสัญญาณเสียง จะมีการแยกโครงสร้างและไม่มีปัจจัยจาก Flanking sound transmission และการรบกวนอื่นๆในการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. มีความเป็นกลางและปฏิบัติงานโดยความเป็นมืออาชีพในสาขาอะคูสติก ลูกค้าที่ส่งวัสดุทดสอบกับเราจะได้ผลลัพท์ที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เราพร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุเกี่ยวกับงานอาคาร งานวิจัยพัฒนาด้านวัสดุที่เกี่ยวกับเสียง และผู้ออกแบบอาคารในเชิงสวนศาสตร์   วีดีโอสาธิตการทดสอบ แหล่งที่มา: https://สอบเทียบเสียง.com/ส่งวัสดุทดสอบค่า-sound-transmission-class-stc/

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง Sound Transmission Class (STC) Read More »

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ Sonocat

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ In-situ sound absorption measurements ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นเสียง (Sound absorption coefficient) หรือวัดค่า NRC, SAA นั้น มีมาตรฐานการทดสอบโดยใช้วิธีการ Impedance tube หรือทดสอบได้ใน Reverberation chamber ที่เป็นห้องเสียงสะท้อน นอกเหนือจากนั้นยีงมีวิธีการวัดค่า Sound absorption ในรูปแบบ In-situ คือการวัดค่าที่พื้นผิวของวัสดุโดยตรง โดยใช้ Array microphones แบบ Spherical แสกนไปยังพื้นผิวของวัสดุ โดยวิธีการ Local Plane Wave-method.   การวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูกลืนคลื่นเสียงจะเป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง Sound power incident ที่สัมพันธ์กับค่าการสะท้อนกลับของพื้นผิว โดย Array microphones แบบ Spherical จะสามารถระบุทิศทางของ Plane wave และทิศทางตรงกันข้ามของ Reflection plane wave การวัดค่า Sound

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ Sonocat Read More »

Sound absorption testing ทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ

Sound absorption testing ทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ โดยการใช้ Impedance tube ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน นอกเหนือจากการทดสอบโดยใช้ห้อง Reverberation room ตามมาตรฐาน ISO354 : Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room ASTM C423 Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients ยังมีวิธีที่สามารถทำได้โดยการเทสในท่อระบบปิด หรือที่เรียกกันว่า Impedance tube method ตามมาตรฐาน ISO 10534-2, Acoustics-Determination of sound absorption coefficient and impedance

Sound absorption testing ทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ Read More »