ซาวด์สเคป คืออะไร

ซาวด์สเคป หรือ ทัศนียภาพทางเสียง หมายถึงการสร้างการรับรู้ ความรู้สึกของสถานที่หรือสภาพแวดล้อมผ่านเสียงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นั้น อันที่จริงมันคือเรื่องที่กว้างมากๆ ซึ่งรวมไปถึงเสียงใต้น้ำที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เสียงในบรรยากาศ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก นกร้อง ลมพัด หรือเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงการจรจร เสียงจากการก่อสร้าง เสียงมหรสพ เสียงดนตรี Pop ในย่าน community และเสียงดนตรีรถแห่ในพื้นที่ต่างจังหวัด การสร้าง SoundScape นั้นสามารถออกแบบได้ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างผังเมือง ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงศิลปะ การท่องเที่ยว การพักผ่อน หรือแม้แต่ใช้เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยการใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคหรือลดความเครียดและความเจ็บป่วยในผู้ป่วย นอกจากนั้นการศึกษาเรื่อง Soundscape อาจจะให้ความสนใจในการวิเคราะห์ว่าเสียงที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่นั้นๆ และวิเคราะห์ว่าเสียงเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์อาจเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเสียงการรับรู้การได้ยินที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีอยู่ การวิเคราะห์เสียงจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อเราให้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความจอแจมาทั้งชีวิตไปอาศัยอยู่ในชุมชนแถบชนบท เขาจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าผิดแปลกไปจากเดิม เช่นเสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงรถกับข้าวในตอนสายๆ และเสียงตามสายจากประกาศผู้ใหญ่บ้าน หรือในทางกลับกันใหัคนที่ใช้ชีวิตในชนบทไปอาศัยในย่านชุมชนเมือง เค้าก็จะได้รับความรู้สึกผิดแปลกไปเช่นกัน ภาพของเสียงในชุมชนเมือง การศึกษาเรื่อง Soundscape นั้นหากว่าเราได้มีการเก็บข้อมูลที่มากพอ เราจะสามารถเห็นได้ถึง Time line […]

ซาวด์สเคป คืออะไร Read More »

Acoustic Camera เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง Acoustic location

เทคโนโลยีที่ช่วยระบุหาตำแหน่งของการเกิดเสียงที่ช่วยให้เราเข้าถึงตำแหน่งหรือระบุจุดที่ต้องการทราบตำแหน่งของเสียงได้อย่างแม่นยำ ช่วยในการระบุตำแหน่งของเสียง ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ มีแหล่งกำเนิดเสียมากมาย หรือบริเวณที่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นป่าเขา การระบุตำแหน่งของการเกิดเสียงเป็นไปได้ยากมาก ทาง Norsonic จึงได้มีการพัฒนาระบบ Array microphones โดยใช้หลักการ Acoustic Beampattern ในการระบุหาตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้น และซ้อนทับเข้ากับระบบภาพ โดยเมื่อเสียงตกกระทบไมโครโฟนจำนวน 128 ตัว ระบบประมวลผลสัญญาญจะแสดงเป็นภาพในรูปแบบ Real-time ขึ้นมาทันที ตัวอย่างการตรวจหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในบริเวณที่ลุ่มหุบเขาที่มีระยะห่างออกไป 3 กิโลเมตร เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดเพียงช่วงสั้นๆ ณ จุดที่ส่งกล้อง Acoustic Camera ซึ่งยากต่อการสั่งเกตุและการได้ยิน แต่ด้วยเทคโนโลยีของ Norsonic เราสามารถ Playback เพื่อฟังและดูจุดที่เกิดเสียงได้จากการบันทึกของตัว Acoustic Camera อีกทั้งเรายังสามารถฟังเสียงเฉพาะแหล่งกำเนิดนั้นโดยที่ทำการคัดเสียงที่ไม่ต้องการฟังออกไปด้วยระบบที่เรียกว่า Virtual Microphone ตัวอย่างการคัดเสียงอื่นๆ ที่ไม่ต้องการได้ยิน เพื่อดูแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ที่รองลงมา ทำให้เราเห็นตำแหน่งที่เราต้องการศึกษา เช่น กรณีที่มีเสียงรบกวนอื่นๆ อยู่ใกล้กับเราเช่น เสียงจากสัตว์ หรือนกที่ร้องอยู่พุ่มไม้ ที่อยู่ใกล้กับตัวกล้อง เราสามารถคัดเสียงนั้นออกเพื่อดูเสียงที่ต้องการศึกษาจริงๆได้ โดยใช้ Function

Acoustic Camera เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง Acoustic location Read More »

มลพิษทางเสียงทำลายชีวิตคอนโด

มลพิษทางเสียงทำลายชีวิตคอนโด ปัจจุบัน ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อคอนโดฯที่ตอบโจทย์ มักเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้ง วิวทิวทัศน์ ดีไซน์การตกแต่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและส่วนกลาง หารู้ไม่ว่า มีอยู่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและมักถูกมองข้ามก่อนการซื้อหรือลงทุนห้องชุดเสมอ นั่นคือ เรื่องของการกันเสียงรบกวน ไม่ว่าคอนโดฯ จะอยู่ภายในใจกลางเมืองและสะดวกสบายแค่ไหน ก็คงหนีไม่พ้นความรำคาญจากเสียงจราจรหรือจากเพื่อนบ้าน ในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงกับการควบคุมเสียงรบกวนภายในห้องชุดอาคาร จึงยากที่จะมั่นใจว่าเราจะไม่ได้รับเสียงรบกวนจากห้องรอบๆ ได้จริง หากสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบต้องถูกรบกวนด้วยเสียง เราจะพบเสียงรบกวนอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบที่ 1: Airborne noise ในคอนโดฯ มักพบในรูปแบบของเสียงบทสนทนาจากเพื่อนบ้านข้างห้อง เสียงเพลง เสียงทีวี เสียงพัดลมหรือแอร์ หรือจะเป็นเสียงกดชักโครกและเสียงอาบน้ำจากห้องข้างๆ นอกจากนี้ เสียงที่ดังมาจากด้านนอก เช่น เสียงจราจรจากถนนด้านล่าง เสียงจากโรงงาน เสียงจากการจัดแสดงงานกลางแจ้ง ก็เป็นประเภท airborne เช่นเดียวกัน แบบที่ 2: Structural borne noise เกิดจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง ตัวอย่างง่ายๆ คือ เสียงที่เราได้ยินจากคนที่เดินไปมาชั้นบน เสียงจากการวางตุ้มน้ำหนักในยิม เสียงจากช่องชาร์ปของลิฟต์ หรือล่าสุดที่พบคือ

มลพิษทางเสียงทำลายชีวิตคอนโด Read More »

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour

ทำไมต้องทำ แผนที่เสียง, Noise contour, Noise mapping ในงานในด้านอาชีวอนามัย เกี่ยวกับเสียงในการประกอบอาชีพ หรืองานด้านสุขศาสตร์ควบคุม หรืองานด้านมลพิษทางเสียง การทำ Noise contour มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการด้านเสียงรบกวน และในปัจจุบันการทำ Noise contour ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่ามี Software ที่ออกแบบมาสำหรับงานเสียงโดยเฉพาะอย่าง SoundPLAN manda ผู้พัฒนา Software ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเสียงมากนานกว่า 30 ปี และนอกจากทำ Noise contour ยังสามารถประเมินค่าระดับการรับสัมผัสเสียงสะสม Noise Dose  และคำนวณค่า TWA ที่ Exchange rate 3 ที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานที่ต้องมีการทำ Noise contour มีดังนี้ ดำเนินการตามมาตรการ EHIA เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Noise contour ตามโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour Read More »

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ Sonocat

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ In-situ sound absorption measurements ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นเสียง (Sound absorption coefficient) หรือวัดค่า NRC, SAA นั้น มีมาตรฐานการทดสอบโดยใช้วิธีการ Impedance tube หรือทดสอบได้ใน Reverberation chamber ที่เป็นห้องเสียงสะท้อน นอกเหนือจากนั้นยีงมีวิธีการวัดค่า Sound absorption ในรูปแบบ In-situ คือการวัดค่าที่พื้นผิวของวัสดุโดยตรง โดยใช้ Array microphones แบบ Spherical แสกนไปยังพื้นผิวของวัสดุ โดยวิธีการ Local Plane Wave-method.   การวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูกลืนคลื่นเสียงจะเป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง Sound power incident ที่สัมพันธ์กับค่าการสะท้อนกลับของพื้นผิว โดย Array microphones แบบ Spherical จะสามารถระบุทิศทางของ Plane wave และทิศทางตรงกันข้ามของ Reflection plane wave การวัดค่า Sound

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ Sonocat Read More »

ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ SPEKTRA

“การสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นทำอย่างไร?” “การทดสอบระบบและเครื่องมือวัดต่าง ๆ ยุ่งยากหรือไม่?” หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ SPEKTRA พร้อมให้ทางออกในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมืออย่างชาญฉลาด! พวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น นอกจากอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องและได้ใบรับรองแล้ว หากคุณเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดที่ได้ทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA แล้วได้นำสินค้าออกสู่ตลาด ลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของคุณยังสามารถนำมาทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA ได้อีกด้วย To a high frequency range. To the rhythm of time. พร้อมไปด้วยกันกับ TESTelligence! https://www.youtube.com/watch?v=3Fr8qeKdsNw

ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ SPEKTRA Read More »

วิธีการวัดเสียงรบกวน

วิธีการวัดเสียงรบกวน

การวัดเสียงรบกวน อะไรคือเสียงรบกวน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ เสียงรบกวน ” และมีการประเมินค่าระดับการรบกวนของเสียงได้อย่างไร เสียงต้องดังเท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่าเป็นเสียงรบกวนในบทความนี้จะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าเราลองค้นหาคำว่า มาตรฐานเสียงรบกวน หรือการวัดระดับเสียงรบกวน ก็จะพบกับแนวทาง หรือกฎหมายอยู่ 2 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 16 สิงหาคม 2550) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 266

วิธีการวัดเสียงรบกวน Read More »

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน การตรวจวัดเสียงและการประเมินเสียงรบกวนในประเทศไทยตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่าการวัดและการประเมินมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก และเครื่องมือวัดเสียงระดับความแม่นยำ Class 1 มีราคาสูง แล้วถ้าหากเราจะประเมินระดับการรบกวนในเบื้องต้นเราจะสามารถใช้เครื่องที่ราคาถูกว่าเครื่องวัดเสียงในระดับ Class 1 ได้หรือไม่ ในฝั่งของผู้ประกอบการเองบางทีการจะซื้อเครื่องมือในระดับ Class 1 คงจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไปในการจะต้องมาประเมินเสียงรบกวนเพียงไม่กี่ครั้ง หรือการที่จะรอให้เกิดการร้องเรียนแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบก็จะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเมื่อเสียงเกินมาตรฐานและต้องแก้ไขปัญหา เครื่องที่พอจะสามารถประเมินค่าเสียงรบกวนได้เป็นอย่างน้อยคือ เครื่องวัดเสียงที่มีการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงหรือ Sound calibrator ไว้สอบทวนในการวัดเสียงว่าเครื่องเรายังสามารถวัดได้อย่างถูกต้องมั๊ย เครื่องจะต้องสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะ data logger หรือมีฟังก์ชั่น Percentile ที่สามารถหาค่าระดับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ได้ (ส่วนใหญ่จะพบในเครื่องที่มีราคาสูงมากๆ) แต่ว่าเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลเสียงแบบ data logger ในความละเอียดเป็นวินาที สามารถใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม Excel ในการหาค่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 วิธีการคำนวณเสียงรบกวน ให้เอาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ลบด้วย ระดับเสียงพื้นฐาน ถ้ามีค่าเกิน

เสียงรบกวน Read More »

ปัญหาเสียงดังจากอาคาร

เสียงที่ดังทั้งชั้นจากในตัวอาคาร ปัญหาเสียงดังจากอาคาร เสียงที่ดังทั้งชั้นจากตัวอาคาร เสียงที่ เสียงฮัม เสียงหึ่ง เสียงเป็นโทน ทำให้รู้สึกรบกวน และดังไปทั้งชั้น มีทั้งที่เกิดมาจากความสั่นสะเทือนของหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ หรืออาคารบางแห่งมีระบบ ลิฟท์ Auto parking ที่ทำให้เกิดเสียงและสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาตามโครงสร้างอาคาร Structure borne noiseไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในอาคารก็สามารถรับรู้ถึงเสียงนี้ได้ เพราะว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่วิ่งไปตามโครงสร้างของอาคาร ยกตัวอย่างกรณีเสียงเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงจะมีการติดแผ่นซับเสียงไปแล้วในห้องหม้อแปลง แต่แทบไม่ได้ช่วยอะไรมาก จากที่เราได้สำรวจหลายๆจุด จะเห็น Fundamental frequency ที่ 100Hz ของ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้า 50 Hz ถ้าสงสัยว่าทำไมต้องเกิดที่ความถี่ 100 Hz และมีความถี่อื่นๆเป็น Harmonic เกิดขึ้นมา ลองเลื่อนไปอ่านบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Humming noise จาก Transformer ดูครับ หากเจอปัญหาแนวนี้ อันดับแรกต้องวิเคราะห์ให้ถูกก่อนว่าเป็นเสียงแบบ Airborne noise หรือ Structures borne noise การแก้ไขปัญหาต่างกัน หรือบางเคสที่ห้องพักอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงมากๆ ก็จะเจอทั้ง

ปัญหาเสียงดังจากอาคาร Read More »

RION Co., Ltd. ประเทศไทยสำนักงานตัวแทนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สานักงานตัวแทนประเทศไทย RION Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นในเขตสายไหม กรุงเทพฯ สถานประกอบการนี้จะช่วยให้เราให้การสนับสนุนกับลูกค้าชาวไทยได้อย่างละเอียดและรวดเร็วยิ่งขึ้น หากคุณมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับเสียงหรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือน โปรดติดต่อเรา ที่อยู่ 6/54-56 ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 แหล่งที่มา: https://rion-asean.com/th/news/thai_office.html

RION Co., Ltd. ประเทศไทยสำนักงานตัวแทนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว Read More »