เสียง, ความสั่นสะเทือนและส้อม สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

เสียง, ความสั่นสะเทือนและส้อม สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

เมื่อเราเคาะส้อมเสียงจะได้ยินเสียงสูงต่ำต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับ ส้อมเสียงนั้น ๆ ว่ามีความถี่เท่าไร ถ้าเราจับส้อม เราจะรู้สึกได้ว่าส้อมเสียงสั่น หรือ หลังจากเคาะส้อมเสียงแล้วเอาส้อมเสียงจุ่มลงไปในน้ำจะเห็นน้ำกระเพื่อมกระจายเป็นคลื่นออกไป นั่นแสดงว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ซึ่งการสั่นสะเทือนทำให้ตัวกลาง เกิดการสั่นแล้วถ่ายโอนพลังงานให้แก่อนุภาคของตัวกลางถัดไป
โดยที่อนุภาคของตัวกลาง มีการสั่นกลับไปกลับมา ทำให้เกิดคลื่นเสียงขึ้น วัตถุที่มีมวลมากจะสั่นช้ากว่าวัตถุที่มีมวลน้อยทำให้ความถี่ของเสียงต่ำกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกว่า

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเต็มๆได้ที่: http://yaringpat.blogspot.com/2012/10/20-20000-20000-ultrasonic-20-hz.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *