เดซิเบล(dB)เดซิเบล (เดซิเบล) คือหน่วยที่ใช้วัดความเข้มของเสียง
มาตราส่วนเดซิเบลไม่ใช่เส้นตรง แต่ลอการิทึม ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มระดับเดซิเบลโดยปัจจัยหรือ 10 ทำให้พลังเสียงเพิ่มขึ้น 10 เท่า
ตัวอย่างเช่นในระดับเดซิเบลเสียงที่ได้ยินน้อยที่สุด (ใกล้ความเงียบทั้งหมด) คือ 0 dB
เสียงที่มีพลังมากถึง 10 เท่าคือ 10 dB เสียงที่มีพลังมากถึง 100 เท่าคือ 20 เดซิเบลและเสียงที่มีพลังมากถึง 1000 เท่าคือ 30 dB! เสียงเครื่องยนต์ไอพ่นมีขนาดประมาณ 1,000.000.000 (1 พันล้าน) ครั้งมีพลังมากกว่าเสียงที่มีขนาดเล็กที่สุด
 
ตัวอย่างบางส่วนด้านล่างนี้เป็นตารางที่มีกิจกรรมบางอย่างและระดับเดซิเบล
ใกล้ความเงียบ 0 เดซิเบล (เดซิเบล)
กระซิบ 10 เดซิเบล (เดซิเบล)
สตูดิโอบันทึก 20 เดซิเบล (เดซิเบล)
เสียงพื้นหลังในย่านชานเมือง 40 เดซิเบล (เดซิเบล)
สำนักงานธุรกิจที่วุ่นวาย 60 เดซิเบล (เดซิเบล)
การจราจรบนถนนที่ไม่ว่าง 80 เดซิเบล (เดซิเบล)
เครื่องบินทั่วไป 100 เดซิเบล (เดซิเบล)
เจาะเครื่องที่ระยะใกล้ 120 เดซิเบล (เดซิเบล)
เกณฑ์ความเจ็บปวด 130 เดซิเบล (เดซิเบล)
เครื่องยนต์ไอพ่นที่ความสูง 25 ม. 140 เดซิเบล (เดซิเบล)
ภายใต้ระดับลอการิทึมเดซิเบลถ้าระดับเสียงเพิ่มขึ้น 3 เดซิเบลความเข้มของเสียงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
 อย่างไรก็ตามหูของมนุษย์ไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงในระดับเดียวกับที่พลังงานเสียงเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่แทบจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง 3 dB

การเปลี่ยนแปลงของ 6 dB จะเห็นได้ชัดในขณะที่การลดลง 10 dB จะรับรู้เป็นครึ่งเสียงดัง
 ความเข้าใจที่แตกต่างของการรับรู้ของหูของมนุษย์และปริมาณพลังงานเสียงที่แท้จริงมีความสำคัญมาก ซึ่งหมายความว่า 90% (!) ของเสียงที่กำหนดจะต้องมีการตัดออกก่อนที่คนส่วนใหญ่จะตัดสินว่าเสียงครึ่งดังมาก

 บริษัท จีโอนอยซ์(ไทยแลนด์)จำกัด.
รับปรึกษาปัญหาด้านการควบคุมเสียงโดยวิศกรแห่งประเทศไทย


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *