ภาวะโลกร้อน : เดินทางด้วยเครื่องบินอย่างไรให้ก่อมลพิษน้อยลง

การโดยสารเครื่องบินถือเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ในแต่ละปีมีผู้เดินทางทางอากาศมากถึง 4 พันล้านคน เพราะสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพงเหมือนในอดีต

แต่ขณะเดียวกัน การเดินทางด้วยวิธีนี้ก็ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งปัญหาที่กำลังคุกคามโลกของเรา อย่างไรก็ตาม การเลิกโดยสารเครื่องบินอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้จริงสำหรับใครหลายคน ดังนั้นจึงควรลองใช้วิธีลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีอื่นแทน

ทีมวิจัยของบีบีซีได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ และพบว่าคุณสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก

1. เดินทางโดยมีสัมภาระน้อย

เพราะของแต่ละชิ้นที่คุณนำติดตัวทำให้เครื่องบินหนักขึ้น ยิ่งเครื่องบินหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งกินน้ำมันมากเท่านั้น ดังนั้นจงคิดถึงสิ่งที่คุณจัดลงกระเป๋า แล้วเลือกของชิ้นเล็กและน้ำหนักเบา

2. บินตรง

เพราะเครื่องบินใช้น้ำมันมากที่สุดตอนขึ้นบินและลงจอด หากคุณสามารถบินตรงสู่จุดหมายปลายทางได้ การก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะน้อยลง

3. บินชั้นประหยัด

เพราะที่นั่งที่มีขนาดเล็กกว่าในชั้นประหยัดทำให้การบินในแต่ละเที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นในคราวเดียว

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของสายการบิน

ก่อนออกเดินทาง คุณควรหาข้อมูลว่าสายการบินใดก่อมลพิษน้อยและมากที่สุด โดยเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์และอากาศพลศาสตร์ที่ดีกว่าจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า

5. ใช้สนามบินท้องถิ่น

ยิ่งคุณเดินทางไปสนามบินไกลเท่าใดคุณก็ยิ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่านั้น

6. ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเที่ยวบินของคุณ

ปัจจุบันมีเครื่องคำนวณเพื่อช่วยให้ทราบว่าเที่ยวบินของคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้คุณหาว่ามีโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมใดที่จะสามารถเข้าร่วมเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซที่คุณก่อไปได้

แม้หลายคนอาจบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่หลวงที่โลกกำลังเผชิญอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การทำสิ่งเหล่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://www.bbc.com/thai ด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *