ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร

ตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร

ระบบติดตามเฝ้าระวังเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหาย Rotor RM-IOT-B

ระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรหมุนโดยใช้ Vibration sensor แบบไร้สายและใช้พลังงานแบตเตอรี่

  • สั่งการแบบ Rule-based
  • ตั้งค่าระบบแจ้งเตือนได้
  • AI วิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
  • เชื่อมต่อกับแอพผ่านโทรศัพท์มือถือ

กำจัดจุดอ่อนด้วย RM-IoT-B

เครื่องจักรเข้าถึงยาก

ตำแหน่งของเครื่องจักร เช่น ตำแหน่งเหนือศีรษะหรือกระจัดกระจายกันอยู่นั้น ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ยาก

ความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานคือส่วนสำคัญขององค์กร การเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่มีความอันตราย เช่น พื้นที่อุณหภูมิสูง หรือ มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก

ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

วิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อการบริหารการสำรองชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง

การเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาด้วยกำลังคนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง การวิเคราะห์ผลยังขึ้นอยู่กับความชำนาญของบุคคล การใช้เครื่องจักรจึงเสถียรและตั้งค่าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

ฟีเจอร์สำคัญของ RM-IoT-B

เริ่มต้นใช้งานง่าย

ภายใน 1 ชั่วโมง ผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ไร้ข้อจำกัด

สามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรที่มีส่วนหมุน(โรเตอร์)ทุกประเภท และเพิ่มจำนวนได้ตามต้องการ

ติดตั้งรวดเร็ว

ติดตั้งอุปกรณ์กว่า 100 จุดได้ภายใน 3 วัน

ลดต้นทุน

ทำงานแบบไร้สาย ไม่จำเป็นต้องวางระบบสายสัญญาณอีกต่อไป

การใช้งานระบบ RM-IoT-B

สั่งการด้วยระบบ Rule-based

AI วิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

ตั้งค่าระบบแจ้งเตือนได้ตามต้องการ

เชื่อมต่อโดยตรงกับแอพบนโทรศัพท์มือถือ

แนะนำการใช้งานระบบ RM-IoT-B เบื้องต้น: สั่งการด้วยระบบ Rule-based

สั่งการด้วยระบบ Rule-based

ระบบถูกสั่งการตามขั้นตอนดังมาตรฐาน ISO 10816/20816/2372 โดยสามารถทำงานได้กับเครื่องจักรทุกชนิดที่มีส่วนหมุน เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ หรือ ปั๊ม และสามารถปรับใช้ได้กับโรงงานทุกขนาดการผลิต ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องท่องจำเกณฑ์ของเครื่องจักรแต่ละชนิดอีกต่อไป เพียงเลือกเกณฑ์หรือมาตรฐานตามระดับกำลังของเครื่องจักร โปรแกรมจะแสดงผลวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยสี ซึ่งบ่งบอกระดับความสมบูรณ์หรือความเสียหายเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สภาพสมบูรณ์ (Good), พอใช้ (Satisfactory), เริ่มมีความผิดปกติ (Unsatisfactory), เกิดความเสียหาย (Unacceptable)

แนะนำการใช้งานระบบ RM-IoT-B เบื้องต้น:ตั้งค่าระบบแจ้งเตือน

ตั้งค่าระบบแจ้งเตือน

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน (Accelerometer) แบบ MEMS เก็บข้อมูลกว่า 25 ตัวแปรจากทั้งสามแนวแกน เช่น อุณหภูมิ ความเร่ง ความเร็ว ระยะทาง ผู้ใช้งานสามารถตั้งระดับลิมิตเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดการสั่นสะเทือนหรือมีค่าจากตัวแปรใดที่เกิดกว่าของเขตที่ตั้งไว้ สีของตัวแปรที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน


Built-in ตำแหน่งที่แนะนำสำหรับติดตั้งเซนเซอร์

มีคำแนะนำตำแหน่งสำหรับติดตั้งเซนเซอร์ภายในตัว ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ระบบ Machine Condition Monitoring เหมาะสำหรับใคร

สายงานต่างๆ:

โรงงานผลิต Semiconductor, โรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม, โรงงานกระดาษ, โรงไฟฟ้า, โรงบำบัดน้ำเสีย, โรงผลิตและประกอบชิ้นส่วน, ผู้ให้บริการบำรุงรักษา ฯลฯ

เครื่องจักร:

ปั๊ม: vacuum pump, oil pump, sewage pump
เครื่องจักรในสายการผลิต: machine tool spindle, cutting machine
คอมเพรสเซอร์: screw, centrifugal, reciprocating air compressors
อื่นๆ: cooling towers, exhaust windmills, HVAC