ชาวบ้านร้อง เรือหางยาวส่งสินค้าชาวเมียนมาเสียงดัง จนนอนไม่หลับ


ประเด็นคือ – ชาวบ้านรืมคลองและชายฝั่ง จ.ระนอง ร้องทหารช่วยเหลือ หลังเรือหางยาวของชาวเมียนมา เสียงดังรบกวน จนชาวบ้านนอนไม่หลับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 ร.อ.ภูษิต รัตนบำรุง นายทหารปฎิบัติการหัวหน้าชุดเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ตามแนวคลองและชายฝั่งว่า ได้รับความเดือดร้อนจากเรือหางยาวที่มาจากประเทศเมียนมา โดยเฉพาะเรือหางยาวบรรทุกสัตว์น้ำที่ติดเครื่องเรือหางยาว 3 เครื่องในเรือลำเดียวกัน พบว่าช่วงเช้ามืดที่เรือของชาวเมียนมาเข้ามาในน่านไทยแล้วเข้ามาตามริมคลองตามแนวชายฝั่งจะเร่งเครื่องเพื่อแข่งกันทำงาน ทำให้เกิดเสียงดังมากจนชาวบ้านที่กำลังหลับนอนได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก


ล่าสุด ร.อ.ภูษิต กล่าวว่า หลังได้รับการร้องเรียน จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ จากนั้นนำกำลังทหาร สุนัขทหาร พร้อมกำลังพลเครือข่ายภาคประชาชน ลงเรือเร็วจากหน่วยชุดเฉพาะกรมทหาราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรีออกตรวจตามแนวชายฝั่ง ตามแนวชายคลอง ที่มีเรือหางยาวของชาวเมียนมาเข้ามาส่งสินค้าและส่งสัตว์น้ำ

จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบเรือหางยาวจำนวนมากโดยเฉพาะเรือที่ติดเครื่องจำนวน  3 เครื่องต่อลำ จึงให้ผู้ควบคุมเรือทำการติดเครื่องพร้อมฟังเสียงเครื่อง พบว่ามีเสียงดังมากตามที่ได้รับการร้องเรียนจริง จึงได้อธิบายผ่านล่ามให้ผู้ควบคุมเรือชายเมียนมาได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ไปทำการแก้ไข โดยเรือทุกลำที่เข้าตรวจสอบได้ทำการจดบันทึกรายละเอียดของเรือแต่ละลำไว้ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งหลังจากนี้จะเว้นระยะเอาไว้เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือทำการแก้ไข แต่หากยังเมินเฉยไม่แก้ไข ทางชุดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหากเรือที่ทางหน่วยได้ทำการจดบันทึกเอาไว้ไม่ทำการแก้ไข จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อไม่ให้ประชาชนเดืดร้อนจากมลภาวะทางเสียง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://workpointnews.com/2018/01/17/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA/?fbclid=IwAR0rswY0P9DFTCSy5DvAHcFqCiJ2n30vtz0HKO9hvThIjN7DhQmoO1B3-zQ ด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *