ข้อจำกัดในการได้ยินเสียงของมนุษย์

ข้อจำกัดในการได้ยินเสียงของมนุษย์

หูของคนเราช่วยทำให้เราสามารถได้ยิน, รับฟัง, รับรู้เสียงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและเสียงเหล่านั้นก็มีระดับเสียง, คลื่นความถี่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนั่นหมายถึงเราจะได้ยินเฉพาะระยะการได้ยินที่เราสามารถรับรู้ได้เท่านั้น แต่ก็ยังมีคลื่นเสียงอีกมากมายที่เราไม่สามารถฟังได้อีกเช่นกัน ซึ่งก็เหมือนกับ การที่เราหลับตา “สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานั้นอยู่ตรงหน้าเรา แต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันคืออะไร” ระยะการได้ยินเสียงของมนุษย์ (audible range) คือ 20 -20,000 เฮิรตซ์ (hertz)

และเสียงที่ต่ำกว่า 20 หรือเรียกอีกอย่างว่าเสียงที่อยู่ต่ำกว่าการได้ยินของมนุษย์คือ คลื่นใต้เสียง (Infrasound) หรือคลื่นอินฟราโซนิค (infrasonic wave)

ส่วนคลื่นที่อยู่สูงกว่า 20,000 เฮิร์ต (hertz) หรือเรียกอีกอย่างว่า คลื่นที่อยู่สูงกว่าการได้ยินของมนุษย์ คือ คลื่นเหนือเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นอัลทราโซนิค (ultrasonic wave)

และสัตว์นานาชนิตก็มีการได้ยินเสียงเหล่านี้แตกต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นั้นๆอีกด้วย เช่น

สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 15 – 50,000 เฮิรตซ์

ค้างคาวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 10,000 – 120,000 เฮิรตซ์

photo-1473188951313-a1909741328e

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *