การให้คำปรึกษาในด้าน อะคูสติกส์ คืออะไร

 • ในงานให้คำปรึกษาของ Acoustics consult คือการแนะนำแนวทาง เกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในด้านเสียงและสั่นสะเทือนที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ลงตัว โดยรวมถึงแนวทางในการควบคุมเสียงและสั่นสะเทือนให้อยู่ในข้อกำหนดกฎหมายและความสบาย ซึ่งในศาสตร์ของ Acoustics ส่วนใหญ่จะมีรากฐานมาจากหลักการทางฟิสิกส์ และใช้กระบวนการทางหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยปรุงแต่งให้เหมะสมตามหลักวิชาการ
 • การที่มี Acoustics consult ในโครงการมีข้อดีอยู่หลายประการเช่น :
 • ได้รับการแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการระบุถึงปัญหาจนถึงการแก้ไขที่ถูกจุด
 • ประหยัดงบประมาณ คือในการที่เราได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางเสียงรบกวน หรือเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งดีกว่าการที่ต้องไปลองผิดลองถูกในสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดผล โดยเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ
 • ลดข้อร้องเรียน และสามารถดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย ช่วยให้โครงการหรือกิจการดำเนินการไปได้อย่างราบลื่นและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างสงบสุข
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากปราศจากการรบกวนจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์ และได้คุณภาพของเสียงในแบบที่เหมาะสมกับการใช้สอยของพื้นที่
 • เนื่องจากศาสตร์ของ Acoustics ที่มีรากฐานมาจากฟิสิกส์ และในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้งานเพื่อบรรลุผลจำเป็นต้องใช้ศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง และนอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับในกลุ่มสมาคมอะคูสติกส์ในระดับนานาชาติ และโดยส่วนใหญ่งาน Acoustics consult ที่พบเจอบ่อยๆในบ้านเราจะแบ่งออกในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
 • – Environmental Acoustics งานด้านเสียงในสิ่งแวดล้อม เสียงรบกวนจากการดำเนินการของสถานประกอบกิจการ หรือการดำเนินการต่างๆที่ก่อให้เกิด emission รวมถึงความสั่นสะเทือนด้วยเช่นกัน
 • – Building Acoustics งานเสียงภายในอาคาร การป้องกันเสียงส่งผ่านระหว่างห้องระหว่างชั้น หรือจากภายในภายนอก ค่าระดับความกังวานการสะท้อนของเสียง ความชัดเจนของเสียงพูด เสียงรบกวนภายในอาคารจากอุปกรณ์ต่างๆที่กำเนิดเสียง
 • – Occupational noise เสียงที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ส่วนมากมากเจอปัญหาในทางอุตสาหกรรม ในการรับสัมผัสเสียงของการทำงานรวมถึงการรับสัมผัสแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 • – Experimental and testing การทดลอง ทดสอบหรืองานวิจัยในสาขาเสียงและสั่นสะเทือน Acoustics consult มีส่วนช่วยในการแนะนำวิธีการออกแบบการวัด การใช้เครื่องมือวัด การประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • – Mechanical Acoustics เสียงที่เกิดจากกลไกของชิ้นส่วนหรือการเคลื่อนไหวที่เริมจากความสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงที่ผิดปกติ จึงต้องมีกลศาสตร์ด้านอะคูสติกส์เข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์สาเหตุ มักจะพบได้ในเรื่องของเครื่องจักรหรือ ยานยนต์ ระบบขนส่งทางราง หรืออากาศยาน
 • เพียงแค่ท่านติดต่อเข้ามาหาเราในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์, Email, Social network และแจ้งความต้องการของท่านให้กับเรา เช่น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ต้องการที่ปรึกษาด้านอะคูสติกส์ หรือมีเหตุเสียงดังที่ไม่พึงประสงค์และต้องการหาแนวทางในการลดระดับเสียง หรือต้องการคำปรึกษาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเสียง
 • ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ: 02 1214399
 • ช่องทางติดต่อทาง Line: @Geonoise
 • ช่องทางติดต่อทาง Email: inquiries@geonoise.asia
 • โดยทั่วไปแล้วงานให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน หรืองานบริการด้านวิชาชีพเฉพาะทาง จะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อตกลงเข้ารับการบริการของเรา อย่างไรก็ตามเรายินดีเสมอในการหาทางออกเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมให้กับทางลูกค้า
 • อัตราค่าบริการให้คำปรึกษาของ Acoustics consult นั้นจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบริการในการให้คำปรึกษา และต้องอาศัยประสบการณ์ของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการในการให้คำปรึกษาในสายงานด้านอะคูสติกส์ราคาจะไม่ได้สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ และเรามั่นใจว่าจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาวและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด อันเนื่องมากจากเราคือที่ปรึกษาที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่ภายในแบรนด์สินค้าใด และเรามีทีมงานมืออาชีพที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 • เราสามารถดูผลงานอ้างอิงจากลูกค้าที่ผ่านมาของเราได้หากลูกค้าต้องการ Company profile หรือการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาจากทีมงานของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รับฟังจากประสบการณ์โดยตรงของทีมงาน Acoustics consult
 • แน่นอนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 35 ปี เราการันตีผลงานการให้คำปรึกษาและรับประกันผลลัพธ์ให้ท่านได้ เพื่อให้ท่านได้อุ่นใจว่าเราจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่จนบรรลุเป้าหมาย