การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท

การสูญเสียการได้ยินเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะส่วนที่ใช้
ในการรับฟังเสียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. การสูญเสียการได้ยินในส่วนของการนำเสียง คือส่วนของ
อวัยวะหูชั้นนอกและหูชั้นกลางผิดปกติ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ หินปูน
ยึดติดกับกระดูกโกลน หรือการมีขี้หูอุดตัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสูญเสีย
ที่รักษาได้

2. การสูญเสียการได้ยินในส่วนของประสาทรับฟังเสียง ซึ่งเกิด
กับประสาทหูชั้นใน มีสาเหตุมาจากการรับฟังเสียงดัง หรือสูงอายุ
หรือโรคบางชนิด กรณีสาเหตุมาจากการรับฟังเสียงดังมานาน
หรือสูงอายุ ไม่สามารถรักษาด้วยการใช้ ยา หรือ ผ่าตัดได้

3. การสูญเสียแบบผสม คือการสูญเสียทั้ง 2 ประเภทร่วมกัน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/admin/knowledges_files/14_34_1.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *